Projektová činnosť

  • Výpočet skratových pomerov v sieťach
  • Výpočet nastavenia ochrany
  • Trafostanice a rozvodne do 110kV
  • Motorická a technologická inštalácia
  • Návrh a výpočet osvetlenia podľa STN
  • Svetelná inštalácia
  • Slaboprúdové systémy EPS, CCTV, EZS, STA, PBX, ACS
  • Štruktúrovaná kabeláž

Predmety činnosti